eSvenska

eSvenska erbjuder ett webbaserat material för utveckling i det svenska språket.
Materialet vänder sig till elever som lärt sig lite svenska och behöver utöka sitt
ordförråd och öva på att läsa enkla texter på svenska.
Alla texter finns också för att lyssna på.

Unikt för materialet eSvenska

B kurs:
En första läsebok med korta enkla texter. Samma information skrivs på flera sätt.

C och D kurs:
Alla texter finns på tre nivåer: enkel, enklare, enklast