1. Skolan köper x antal inloggningar för eSvenska.
2. Skolan får inloggningar och manual.
3. En admninistratör lägger in aktuella lärare i systemet.
4. Läraren lägger in sina elever i systemet och tilldelar eleverna lämplig kurs.
5. Läraren ger eleven sina personliga inloggningsuppgifter.

Om ni undrar över något, mejla till support@esvenska.se så får ni hjälp.

Manual
Mejla till support@esvenska.se om du vill ha en manual för att administrera och registrera i systemet.