Familjen
Vad är en familj? Det är en fråga som inte har ett svar utan svaret kan vara olika i olika sammanhang. Det finns inga lagar för hur en familj måste se ut. Familjer har sett olika ut genom historien och ser fortfarande olika ut idag. Familjer ser även olika ut i olika kulturer.

I svenskan används ordet familj om människor som betyder mycket för en. Människor man på något sätt känner samhörighet till. Ofta är dessa människor också släktingar. Då är det en biologisk familj. Men man kan också ha gift sig till en familj, ingått partnerskap eller adopterats. Då har man inga biologiska band till varandra, men hör ihop ändå.

Ibland pratar man om närstående familj. Ofta menar man make, maka, sammanboende, förälder, barn och barnbarn. Men inte heller begreppet närstående familj måste ha ett släktskap. Det kan också vara svärfar eller svärmor eller en annan person som betyder väldigt mycket för en. När vi pratar om hur en människa lever, pratar vi om dess civilstånd. Exempel på civilstånd är: gift, ogift, änka, skild.

Andra ord som också beskriver civilstånd är: ensamstående, singel, sambo, fästmö/fästman, flickvän/pojkvän, särbo.

Man berättar om sitt civilstånd i olika sammanhang. Ofta är det myndigheter som behöver veta en persons civilstånd. Exempel på sådana myndigheter är skatteverket och försäkringskassan. Det finns också sidor och sociala forum på Internet som visar en persons civilstånd. Dejtingsidor skriver till exempel ofta att människor är singel.

Övning 1
Vilket civilstånd har du?

Övning 2
Ge exempel på när man kan fråga efter ditt civilstånd.

Övning 6
Försök skriva en egen förklaring av orden på svenska:

               skilt sig

Övning 14
Skriv och berätta om hur en familj kan se ut i ditt hemland. Använd orden i ordlistan och jämför hur det är med de här sakerna i ditt hemland.

Övning 15
Hur ser din familj ut här i Sverige?

Beställ kurs