B-kurs Svenska nära mig
Svenska nära mig är något så unikt som en läsebok med enkel svenska. Texten är skriven i korta stycken med innehållet repeterat och i viss mån varierat. Informationen och svårighetsgraden stegras sakta. Efterhand blir text styckena något längre.
Texterna kan läsas i vilken ordning som helst. Till texterna finns fokusord, som du tränar extra kapitlet igenom. Efter flera textavsnitt kommer frågor till texten. Svarar eleven rätt är det bara att fortsätta men svarar eleven fel måste de senaste textavsnitten läsas om. Kursen avslutas med ett test.

b-kurs

Texterna och dess övningar passar framförallt till B-kurs men kan även användas för nybörjare i C-kurs.

Se exempel från B kurs

C- och D- kurs Svenska nära mig
I C- respektive D-kurs finns texter på tre nivåer. Kurserna är uppdelade i fem kapitel. Varje del startar med övningar i ordkunskap.

c-kurs

d-kurs

Lärarhandledning
Det finns en lärarhandledning till respektive kurs. Lärarhandledningen innehåller övningar för diskussioner, muntlig och skriftlig produktion.

Se exempel från C kurs

Se exempel från D kurs