eSvenska erbjuder ett webbaserat material med övningar i svenska språket. Materialet är uppbyggt för att möta individuella behov. Tanken är att både elev och lärare ska kunna arbeta när och var de vill.

Se exempel från B kurs

Se exempel från C kurs

Se exempel från D kurs

Materialet:

 • Har sin utgångspunkt i tre pedagogiska tankar: individualitet, repetition och precision. Eleven gör rött sak på rätt nivå, så många gånger som eleven behöver.
 • Är framtaget för elever med kort studiebakgrund från sina hemländer. Det kan användas på studieväg 3, inte minst om man vill arbeta med språklig variation.
 • Följer kursplanen för Sfi
 • Har fokus på läsförståelse och språkutveckling

För eleven:

 • Självinstruerande material med individanpassad svårighetsgrad
 • Övningarna finns tillgängliga så många gånger som eleven behöver
 • Kontinuerlig feedback från läraren

För läraren:

 • Frigör lärartid
 • Ger utrymme för arbete med teman även som gruppen är heterogen
 • Inlärningskvaliteten kan höjas genom individanpassat material
 • Elevens resultat och arbete kan följas via datorn
 • Eleven kan få råd och kommentarer via datorn

För skolledaren:

 • Kvalitetshöjning av undervisningen
 • Konkurrensmedel vid upphandling
 • Billigare läromedel
 • Flexibel betalningsmodell
 • Nöjda lärare och elever